Märkningar

Vi erbjuder ett stort urval ekologiska produkter. Ekomärkningar hjälper dig att hitta ekoprodukterna i butiken.

Det ska vara lätt att göra medvetna val som konsument i våra butiker. Därför har vi valt att i våra butiker tydligt markera produkter som kommer från lokala producenter. Leta efter den åländska flaggan! Där det är möjligt anger vi även gård och producent på etiketten. Utöver det här finns även en rad andra märkningar som hjälper dig att göra medvetna val i butiken. 

De vanligaste märkningarna är: 

Europalövet

Europalövet logo.

EU-lövet är EU:s ekologiska märkning för jordbruksprodukter. Den ställer bland annat krav på djuromsorg och ekologiskt foder. Kemiska bekämpningsmedel, genmodifierade organismer (GMO) och konstgödsel är förbjudna. 

Demeter

Demeter logo.

Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamisk odling och dess produkter. Produkterna uppfyller minst samma krav som gäller för ekologisk odling. Dessutom agerar man enligt ett resursbevarande kretsloppstänkande.

Fairtrade

Fairtrade logo

Fairtrade certifierar produkter som kaffe, te, socker och kakao. Det är en oberoende produktmärkning som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Fairtrade-märkningen är ingen ekologisk märkning, men en Fairtrade-certifierad producentorganisation måste arbeta systematiskt med att minska sin miljöpåverkan och att integrera miljöhänsyn i hela verksamheten. 

Marine Stewardship Council, MSC

MSC logo.

Marine Stewardship Council, MSC, är en världsomspännande certifierings- och miljömärkningsprogram för vildfångade fisk- och skaldjursprodukter.Märkningen ställer bland annat krav på att fiskebestånden ska vara hållbara, att påverkan på miljön ska minimeras och fisket ska följa lagar och förordningar. 

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance är en internationell ideell miljöorganisation och märkning. Målet är att skydda djur, natur och ekosystem. Ekologisk odling förespråkas men är inget krav och kemiska bekämpningsmedel är tillåtna, men man arbetar för att minska användningen. Produkter är exempelvis bananer, kaffe, ananas och te.

Utz-certifiering

UTZ logo.

Standard och etisk märkning som startades på initiativ av kaffeodlare i Guatemala. UTZ jobbar med kunskapshöjning till certifierade kakao-, kaffe- och teodlare. Ställer krav på såväl sociala aspekter som miljön och matsäkerhet. Via förpackningens bäst-före-datum kan råvaran spåras till odlarna.

Bättre val

Bättre val logo.

Bättre val-märkningen upprätthålls av organisationerna Finlands Hjärtförbund rf och Diabetesförbundet i Finland rf och har funnits sedan 2000. Märkningen visar att produkten är ett näringsmässigt bättre val med tanke på hälsan. Märkningen anger mer specifikt att produkten i sin kategori är ett bättre val med avseende på fettets kvalitet, mängd och salthalt. Kriterierna för märket varierar med produktgrupper. 

Skyddad ursprungsbeteckning

Skyddad ursprungsbeteckning logo.

Skyddad ursprungsbeteckning är en del av EU-rätten och är ett namn som får registreras för en produkt som kommer från en viss ort eller region eller ett land. Kvaliteterna ska bero på en viss geografisk omgivning, med de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas med den. Därtill ska produkten i alla led produceras i det avgränsade geografiska området.

Skyddad geografisk beteckning

Skyddad geografisk beteckning logo.

Även skyddad geografisk beteckning är en del av EU-rätten och är ett namn som får registreras för en produkt som kommer från en viss ort eller region eller ett land. För att en produkt ska kunna få en skyddad geografisk beteckning räcker det att antingen produktion, bearbetning eller beredning sker inom det geografiska området. Råvarorna kan komma från annan plats. 

Garanterad traditionell specialitet

Garanterad traditionell specialitet logo.

Garanterad traditionell specialitet är en del av EU-rätten och är ett namn som får användas för produkter som har en sammansättning som överensstämmer med traditionell praxis eller är gjord av traditionella råvaror och ingredienser. Märkningen får användas av alla som följer receptet.

Gott från Finland

Gott från Finland logo.

Gott från Finland-märket är en frivillig ursprungsmärkning för förpackade livsmedel från Finland. Märket används av livsmedelsproducenter vars produkter tillverkas i Finland av råvaror från Finland. Gott från Finland-märket ägs av Föreningen Matinformation rf.

Nyckelflaggan

Nyckelflaggan logo.

Nyckelflaggan kan beviljas en produkt som tillverkats eller en tjänst som producerats i Finland. Därtill ska produkten eller tjänsten vara inhemsk till minst 50 %. I medeltal är de produkter som beviljats Nyckelflaggan inhemska till mer än 80 %. Procentantalet uttrycker hur stor andel av produktens eller tjänstens produktionskostnader som är inhemska. Vid uträkningen ska alla kostnader som har med produkten eller tjänsten räknas med. Nyckelflaggan upprätthålls av Förbundet för finländskt arbete. 

Hjärtbladsflaggan

Hjärtbladsflaggan logo.

Produkternas vegetabiliska råvaror är inhemska och odlade i Finland, men inga speciella kriterier ställs på övriga råvaror i förädlade produkter. Märket upprätthålls av Inhemska trädgårdsprodukter rf. 

Nyckelpigemärket

Nyckelpigemärket logo.

Jordbruksprodukterna och huvudingredienserna i livsmedel kommer helt och hållet från inhemsk ekologisk produktion. Av alla råvaror är minst 75 % inhemska och ekologiska. Märket upprätthålls av Förbundet för ekologisk odling.

Kontrollerad ekoproduktion

Kontrollerad ekoproduktion logo.

Märket kontrollerad ekoproduktion, även kallat solmärket, är Finlands eget nationella ekomärke som ägs av jord- och skogsbruksministeriet. Produkten ska uppfylla kraven i EU:s ekoförordning, men det är inte ett märke för enbart inhemska råvaror eller inhemsk produktion. Evira beviljar rätten att använda märket.